תמונות

פרויקט גמר, ענבל כנפו, מיטה צילום: ענבל כנפו