תמונות

בנות אשדוד מוכנות למשחק המרכזי (אלעד ירקון)