תמונות

עובר כל גבול גרמניה - Bernkasteler צילום: יובל ג'וב הרגיל