תמונות

זוכר את קשירת הידיים. אמיר שלח (gettyimages)