תמונות

כמו שבישראל זה לא החום, זו הלחות, באמריקה זה לא הקור, זו הרוח