תמונות

פנינית שרת, דלפק מטבח גובה צילום: שי אפשטיין