תמונות

בית טופה ביפו, סלון שולחן גובה צילום: אבי וטופה