תמונות

האוניברסיטה ממחזרת את התגובה צילום: facebook.com