תמונות

מירי אלוני, ששי קשת וטוביה צפיר במחווה ליאיר רוזנבלום