תמונות

ידין, ורמוט ובן-דיין. מתכוננים לחיפה (אמיר לוי)