תמונות

סמי שלום כנפו , ג, מדרגות צילום: סטודיו בזלת