תמונות

רהמ אולמרט ושרת החוץ ציפי לבני בישיבת ממשלה