תמונות

רביד גזל באימון בית&"ר. יקבל חוזה כשיחזור ארצה? (גיא בן זיו)