תמונות

סופי קרבצקי מפגינה בעד מלצרים צילום: צ'ינו פפראצי