תמונות

חברי הפרלמנט עומדים בשורה צילום: מיכל אפרתי