תמונות

יאיך להתמודד עם התחלות חדשות? צילום: עדי רם