תמונות

נגישות 05, כל הארונות הותאמו לגובה המקסימלי אליו יכול להגיע צילום: מירי בלבול, עיצוב-טלי פז וטל זמנבודה