תמונות

שולחן של דידי, אגוז שבע גובה צילום: דידי רפאלי