תמונות

מתנות לחג, פרחי ואגרטלי פירמידה צילום: הגר אשחר ניר