תמונות

אורית דרום, ג, מדרגות וכניסה צילום: גלעד רדט