תמונות

חדרים לבנים - לונדון, דניאל חסון עיצוב פנים