תמונות

מיכל שפירא בבריכה ללא חלק עליון צילום: ראובן שניידר