תמונות

הדרך מן הקוף. נחל המערות צילום: אסף צבר,דורון ניסים, רשות הטבע והגנים,אורלי גנוסר