תמונות

אמניות מיחזור, עבודה של איילת גד, ג צילום: איילת גד