תמונות

בתי המראה 14, אוורור טבעי בעזרת חלונות הגג צילום: Oskar Da Riz, Nicolò Degiorgis