תמונות

פועל בניין טורקי בתל אביב צילום: אייל טואג