תמונות

גם את השנה שעברה הוא העביר כמושאל. אבו לאבן (צילום: אלן שיבר)