תמונות

E מרפסת גג במפלס אחד עם הדק, רב נוי גגות ירוקים צילום: רב נוי גגות ירוקים