תמונות

ישראל נוטס, מרפסת (12) צילום: הדמיה 3 dvidion