תמונות

אנשים נתפסו מעשנים גוינט על ידי מצלמות אבטחה צילום: מצלמות אבטחה