תמונות

עדי שילון ויוסוף סוויד מבלים צילום: צ'ינו פפראצי