תמונות

יצהר צילום: שמשון סוכי, באדיבות ועד מתיישבי השומרון