תמונות

ברזים 10, ג, לחצני הפעלה במקום ידידות פיקוד, צילום: יחצ נגב