תמונות

יגיע חיזוק? נתניה תעשה מאמץ (צילום: אלן שיבר)