תמונות

גרף אדריכלים, גוף תאורה צילום: צילום רסקין-פרלמן