תמונות

צבי ויובל בניסויים מדעיים – כיצד זה יסתיים? צילום: מתוך בייקאוף ישראל