תמונות

בית בספרד 19, ושימוש בהם להגדרת שטחי החוץ צילום: Mariela Apollonio