תמונות

מוטקה קידר1- תצלום- מיכל בן חורין צילום: מיכל בן חורין