תמונות

למען המלחמה בסרטן. פרנקל, עברי ורוט-שחמורוב