תמונות

בר בן ויקל בקמפיין חדש, אוגוסט 2012 צילום: תומר שביר