תמונות

גילי חיימוביץ´. יצא ל&"יום הישרדות&" (בן פרידמן)