תמונות

תמי ודניאל, ג, חוץ (21) צילום: רן ואסף ארדה