תמונות

אדם וחוה מוצאים את גופת הבל – ציור של ויליאם בלייק