תמונות

עד 100, שעול חול קלאר, 79 שקלים צילום: ישראל כהן