תמונות

עם ריברס. יביא לקליפרס רקורד מוכח (gettyimages)