תמונות

להבות חביבה, אמבטיה חלון גובה צילום: הגר דופלט