תמונות

טל מעבי, ימשיך בנתניה לעוד עונה (אלעד ירקון)