תמונות

מרב שדה דנמרק, בית ראשון חלל גובה צילום: normcph.com