תמונות

נורית ולק דגן, ספרי ילדים גובה צילום: מיכל קריגר מוטולה