תמונות

רענן כץ ושחקני הגליל בבסיס חיל האוויר (אלעד ירקון)